|:| PutIC.com

VD analize


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Vozno-dinamičke analize kretanja vozila nam omogućavaju definisanje parametara merodavnih za dimenzionisanje konstruktivnih elemenata plana i profila i utvrđivanje eksploatacionih efekata posmatrane deonice.

Osnovni vozno-dinamički parametar svih VD analiza je brzina. Stoga je vrlo bitno odrediti tok brzine u funkciji primenjenih elemenata putne geometrije - odrediti projektnu brzinu (Vp). Poznavanje projektne brzine može poslužiti da se odredi vreme putovanja, potrošnja goriva, zahtevana preglednost, ekološke posledice i drugi pokazatelji koji nam predstavljaju osnovu za vrednovanje varijantih rešenja.

Ovde je predstavljen programski sistem koji u tome može pomoći ...

 

  << Back

 

Next >>


© Copyright 2006-2007. www.putic.com